Кодекс поведінки

Кодекс поведінки визначає етику наших відносин у команді, відносин з клієнтами і ставлення до своєї справи. Суворе дотримання Кодексу поведінки дає команді EUCON організаційну та ідейну єдність, яка необхідна для розвитку.

Кодекс поведінки – це система принципів, яка є основою ведення бізнесу в нашій компанії.

Наші цінності:

– порядність і принциповість у відносинах з клієнтами та колегами;

– відповідальність за виконання кожної задачі;

– професійна організація роботи.

Розділ 1. Порядність та принциповість у відносинах з клієнтами та колегами

1.1. Основою нашої успішної роботи є досягнення повної довіри один до одного.

1.2. Довіра ґрунтується на увазі і повазі до інтересів кожної особи, з якою нам необхідно контактувати і працювати в команді.

1.3. Ніякі особисті або професійні інтереси не можуть бути вище поваги та довіри до своїх клієнтів і колег.

1.4. Беручи на себе будь-яке зобов’язання, ми робимо все можливе для забезпечення його найкращого виконання.

1.5. Ми працюємо в інтересах клієнтів та колег, наші цілі досягаються в командній роботі.

1.6. Зобов’язання перед командою завжди вище особистих інтересів і зобов’язань.

1.7. Інформування та комунікація – кращі засоби запобігання можливих ризиків та вирішення проблем.

1.8. Яким би не був напруженим процес роботи та неочікуваними результати, у відносинах з клієнтами та колегами ми завжди зберігаємо повагу до тих, з ким ми контактуємо в ході виконання службових обов’язків.

Розділ 2. Відповідальність за виконання кожного завдання

2.1. Ми несемо колективну відповідальність за будь-які дії, які здійснює команда.

2.2. У відносинах з клієнтами та колегами не існує дрібниць. Виконання будь-якого, навіть найменшого зобов’язання створює довіру, його невиконання – руйнує.

2.3. Побудова відносин у команді, прийняття на себе відповідальності потребує розуміння сфер і меж відповідальності в рамках взятих на себе зобов’язань.

Розділ 3. Професійна організація роботи

3.1. У кожній справі ми ставимо чіткі і зрозумілі цілі і завдання, які ми збираємося досягти.

3.2. Ми працюємо на досягнення найкращого результату.

3.3. Наші дії мають професійну мотивацію, чітку і зрозумілу для всієї нашої команди.

3.4. Будь-які наші дії можуть бути предметом внутрішнього контролю і контролю якості роботи в команді.

3.5. Ми чітко і зрозуміло визначаємо нашу сферу компетентності та застосовуємо професійні підходи до вирішенні кожного питання.

3.6. Наші дії і рішення компетентні настільки, наскільки вони визнаються такими командою, клієнтами та колегами.

3.7. Наші знання і досвід вимагають систематизації і аналізу для того, щоб запобігати виникненню потенційних проблем та виключити можливість їх повторення.

3.8. Основа нашого професіоналізму полягає у постійному самовдосконаленні та саморозвитку.

Партнерство

Нагороди