Оцінка майна, майнових прав та бізнесу

Наші фахівці надають послуги в галузі незалежної експертної оцінки майна, виконують роботи, пов’язані з інвестиційним плануванням (розробка бізнес-планів, планів санації та ін.), консультуванням з питань приватизації, корпоративного управління, банкрутства та ін., а також здійснюють аналіз конкурентного середовища тощо.

Ефективна консультація з оцінки – це вдале поєднання аналізу, досвіду та професійного судження. До нашої команди входять юристи, аудитори, податкові консультанти, оцінювачі.

Наші фахівці практики – це кваліфіковані оцінщики з різноплановим досвідом, чий професіоналізм надає можливість якнайкраще задовольнити потреби наших клієнтів.

Ми маємо досвід в оцінці бізнесу, матеріальних та нематеріальних активів, акцій, землі в контексті багатьох неоднозначних з комерційної точки зору ситуацій.

Оцінка знадобиться при отриманні кредиту, при інвестуванні, при внесенні активу в статутний капітал, при продажі майна під час процедури банкрутства, при страхуванні, при визначенні розміру нанесених збитків, для IPO /  IFRS / IAS, при прийняті інших управлінських рішень.

Наші послуги включають в себе:

 1. Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
 • оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них;
 • оцінка машин і обладнання;
 • оцінка машинних транспортних засобів;
 • оцінка літальних апаратів;
 • оцінка судноплавних засобів;
 • оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;
 • оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
 1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
 • оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • оцінка прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
 • оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;
 • оцінка землі.

Партнерство

Нагороди